SỰ KIỆN TRONG THÁNG

Th12

 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7
 • Cả ngàyPhụ bản Đại Hoàng Tây Lĩnh

 • Cả ngàyPhụ bản Thập Vạn Đại Sơn

 • Cả ngàyPhụ bản Tứ Tượng Cung

 • Cả ngàyPhụ bản Mộng cảnh

 • Cả ngàyPhụ bản Phần Hương Cốc

 • Cả ngàyPhụ bản Anh Hùng Thiệp

 • 12:00-14:00Chiến trường Trác Lộc

 • 16:00-18:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:00-22:00Chiến trường Trác Lộc

 • 20:30-23:00Hà Dương Lâm Nguy

Tài Khoản Hỗ Trợ

Hỗ Trợ Online:

Fb: Tru Tiên Vô Song

MÔN PHÁI

 • Nhân Tộc
 • Thần Duệ
 • Thiên Mạch
 • Phần Hương
 • Quỷ Đạo
 • Quỷ Vương
 • Hợp Hoan
 • Thanh Vân
 • Thiên Âm
PHẦN HƯƠNGĐẶC ĐIỂM:

Trấn thủ ở Nam Cương, Phần Hương là cứ điểm quan trọng của vùng Trung thổ, một trong Tam đại môn phái Chính đạo. Từ trước đến nay Phần Hương canh giữ thượng cổ huyền hỏa, không tranh quyền thế...

Xem thêm>>
 • Thần Hoàng
 • Hoài Quang
 • Cửu Lê
 • Liệt Sơn
 • Thái Hạo
 • Thiên Hoa
THẦN HOÀNGĐẶC ĐIỂM

Kĩ năng của Thần Hoàng được đánh theo chỉ số tích điểm, nghĩa là khi bạn đánh skill Ám hệ thì số điểm Ám sẽ tăng lên và khi bù skill hệ Ám thì chỉ số tích điểm đó sẽ tụt dần...

Xem thêm>>
THIÊN HOAĐẶC ĐIỂM

Hỗ Trợ Đồng Đôi , Gây sát thương đơn mục tiêu cũng như diên rộng cao, gây hiệu ứng bất lợi trong 1 khu vực nhất định kèm theo phản mọi kĩ năng nhận vào khiến Thiên hoa ko thể thiếu trong mọi mặt trận...

Xem thêm>>
 • Khiên Cơ
 • Anh Chiêu
KHIÊN CƠĐẶC ĐIỂM

Quẩy bút thì linh hồn bạn đã bị khống chế,âm thầm hãm trận,ẩn thân thần bí,giết định vô hình vô thức.Sức chiến đấu mạnh mẽ khiến bạn khó thoát....。

Xem thêm>>
ANH CHIÊUĐẶC ĐIỂM

Thể hình lớn,đủ sức chiến đấu trức tiếp với Boss.Có thể di chuyển vào chiến đấu không cần khóa mục tiêu.Thử thách kỹ năng người chơi rất cao....。

Xem thêm>>
Đang hoạt động
Copyright © 2020 Perfect World. All Rights Reserved.
NPH Vô Song Việt Hóa và phát hành tại Việt Nam dưới hình thức Private